Prevencia rodinných, partnerských, dedičských konfliktov

Popis

Tušíte možné nedorozumenia, obávate sa sporov v rodine? Objednajte sa na preventívnu konzultáciu o rodinných otázkach, ako prevencia predmanželských, partnerských, generačných, až po dedičské konflikty v blízkych vzťahoch.
Poskytnutie informácií pozostalým, citlivo vedené konanie s taktom a úctou k príbuzenským a majetkovým pomerom, príprava na dedičské konanie.
Tiež predmanželské, partnerské, spoločné aj individuálne konzultácie.
Podľa dohody - osobne, telefonicky, on-line.

Podrobnosti

45 minút
Poskytuje
69 €

O nás

Adresa

Tekovská Breznica 262, Tekovská Breznica

Získajte trasu