Zásady ochrany osobných údajov

http://www.mediatorka.sk/mediacia/zasady_ochrany_osobnych_udajov